Gjutmodell

CAD & CAM

Vi hjälper dig som kund att ta fram din produkt in i 3D världen.

CAD

Som CAD program arbetar vi med Siemens NX, där kan vi hjälpa dig som kund utifrån enklare skisser, ritningar eller bara tankar att ta in din produkt i 3D världen. När man sedan har den som 3D fil så kan man enklare visualisera funktion och passform. Har du inte redan en tanke på tillverkningsmetod så hjälper vi dig även med detta.

CAM

Vi använder oss utav MasterCam för NC-beredning och kan även där göra enklare CAD justeringar innan tillverkning.