ph4_logo

 
Hem Tjänster Historik Galleri Kontakt

Historik

Modellservice grundades år 1956 av Charles Asklund med inrikting på tillverkning av prototyper, designmodeller, formar till glasfiberkomopsiter och modeller till gjuterindustrin. Gjuteriindustrin var den överlägset största kundkretsen. Genom åren har verksamheten utökats med bla. friformstillverkning och kortare serier av vakuuminjicerade produkter i glasfiber och egen konstruktionsavdelning. En av Sveriges allra första Master Cam-licens införskaffades redan år 1989.

Sveriges första friskola startades av Charles redan på 80-talet för att tillgodose att kunskaperna i modelltillverkning kunde föras över till kommande generationer men framför allt att behoven av yrkeskunskap till det egna företaget kunde säkras. Sverige Modelltillverkares Förening startades på initiativ av Charles redan på 70-talet.


From 2013 har en satsning gjorts på en egen produktionsenhet för tillverkning av vakuumformade produkter i olika thermoplaster. En naturlig utveckling eftersom vi är en av få som kan erbjuda hela kedjan från hjälp med modellering och design av kundens produkter till verktygstillverkning, formning och all typ av efterbearbetning och montering.


CNC-fraesning-paa-70-talet.JPG                  Bild-007.jpg